Tôn PU 5 sóng cách âm – cách nhiệt : 16mm, 18mm, 20mm,…

Tôn PU 5 sóng cách âm – cách nhiệt : 16mm, 18mm, 20mm,…

03/07/2020
Tôn PU 5 sóng cách âm – cách nhiệt : 16mm, 18mm, 20mm,… Với nhiều kích thước, người tiêu dùng có thể chọn lựa thoải mái, tiết kiệm chi phí mua hàng. Dạng tôn lợp mái này giúp quá...