CÓ NHỮNG LỢI ÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ KHI TÁI CHẾ NHÔM

CÓ NHỮNG LỢI ÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ KHI TÁI CHẾ NHÔM

Tái chế phế liệu nhôm sử dụng ít năng lượng hơn 95% so với sản xuất nhôm từ nguyên liệu thô. Nó cũng tiết kiệm 97% lượng khí thải nhà kính được tạo ra trong quá trình sản xuất chính. Tái...