Quy trình tái chế phế liệu nhôm

Quy trình tái chế phế liệu nhôm

Tái chế nhôm Nhôm là kim loại có nhiều nhất trong vỏ trái đất. Khoảng 75% nhôm từng được sản xuất vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay vì nó có thể được tái chế vô tận mà...
CÓ NHỮNG LỢI ÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ KHI TÁI CHẾ NHÔM

CÓ NHỮNG LỢI ÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ KHI TÁI CHẾ NHÔM

Tái chế phế liệu nhôm sử dụng ít năng lượng hơn 95% so với sản xuất nhôm từ nguyên liệu thô. Nó cũng tiết kiệm 97% lượng khí thải nhà kính được tạo ra trong quá trình sản xuất chính. Tái...
Nhôm Có thể tái chế vô hạn

Nhôm Có thể tái chế vô hạn

Nhôm Có thể tái chế vô hạn. Duy nhất bền vững. Nhẹ và chắc, bền và có thể tái chế vô hạn, tái chế phế liệu nhôm tiết kiệm năng lượng là vật liệu bền vững được lựa chọn. Khi chúng tôi...