Nhôm có từ tính như thế nào?

Nhôm có từ tính như thế nào?

Sắt và từ tính là hai thuật ngữ có tính đồng nghĩa cao. Sắt bị nam châm hút vì tính chất dẫn điện cao. Mặt khác, nhôm lại hoàn toàn khác. Mặc dù nó không thua xa về độ dẫn điện,...