Những tập tục của người do Thái

Những tập tục của người do Thái bao gồm các lễ hội, các cuộc ăn mừng, các cuộc lễ hội và các buổi lễ của người dân. Những tập tục này được thực hiện để tôn vinh các vị...

Top những nét văn hóa nổi bật của đất nước Mỹ

Đất nước Mỹ có những nét văn hóa nổi bật như: phong tục lịch sự, sự tôn trọng nhau, tôn trọng ý kiến khác nhau, sự tự do trong tín ngưỡng và tôn giáo....